Edat contemporània 6 d’agost

1811. Es publica un decret de les corts de Cadis que aboleix les senyories jurisdiccionals i les incorpora a la nació.

1835. El general Pere Nolasc de Bassa i Girona (n. 1790), lloctinent del general Manuel de Llauder i de Camín, capità general de Barcelona, és assassinat a Barcelona pels revolucionaris que van participar en la crema de convents del mes de juliol, els responsables de la qual havia rebut l’encàrrec de perseguir i castigar.

1873. Espanya fa extensives a Puerto Rico les llibertats contingudes en la seva Constitució de 1869.

1885. Neix a Barcelona l’enginyer Josep Maria de Guillén-Garcia i Gómez, futur president de l’Associació Nacional de Radiodifusió.

1890. Neix a Barcelona el pintor i dibuixant Manuel Humbert i Esteve, Isaac. (=> 2.2.1975)

2018-02-11T00:57:19+00:00